Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เดิมเทศบาลตำบลราไวย์ มีฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลราไวย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศและ
กำหนดให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาบ้านเมือง
วิสัยทัศน์ :
Vision

ราไวย์เมืองน่าอยู่
ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
มีวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
นายอรุณ โสฬส
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์
แนะนำบุคลากร
 • นายปรีชา เจนณรงค์
  ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์
 • นายสมทรง แซ่ตั้ง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
  ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์
 • น.ส.รติมา วงษ์จันทร์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางพรรณี รักนาย
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 ก.พ. ร.ต.อ.ไกรสร บุญประสพ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งมีหญิงสาวถูกคนร้ายใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี วัดพระนางสร้า...
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน เรื่อง วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
เรื่อง วันที่
สภาพอากาศ ราคาทองและน้ำมันวันนี้