Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เดิมเทศบาลตำบลราไวย์ มีฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลราไวย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศและ
กำหนดให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาบ้านเมือง
วิสัยทัศน์ :
Vision

ราไวย์เมืองน่าอยู่
ควบคู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
มีวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
นายอรุณ โสฬส
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์
แนะนำบุคลากร
 • นายปรีชา เจนณรงค์
  ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์
 • นายสมทรง แซ่ตั้ง
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายภัทรพล ประทีป ณ ถลาง
  รองปลัดเทศบาล
 • นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง
  ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์
 • น.ส.รติมา วงษ์จันทร์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางพรรณี รักนาย
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หนุ่มขว้างหินใส่รถยนต์พ่อแม่ลูกจนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง เข้ามอบตัวตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต แล้ว อ้าง ถูกขับปาดหน้าและตะโกนด่า จึงวิ่งข้ามถนนไปดักเก๋งก่อนก่อเหตุ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 59 นายวัฒ...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
สภาพอากาศ ราคาทองและน้ำมันวันนี้